Voorwaarden en bepalingen

Voorwaarden en Condities

PORTABLE MULTIMEDIA LIMITED/NEXTBASE: ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN


1. Deze voorwaarden

 • Wat deze voorwaarden dekken. Dit zijn de voorwaarden waaronder wij u goederen zullen leveren die u via onze website www.nextbase.co.uk bestelt. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, gelieve dan geen goederen van onze website te bestellen.
 • Waarom u ze moet lezen. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u uw bestelling bij ons indient. In deze voorwaarden staat wie wij zijn, hoe wij goederen aan u leveren, hoe u en wij het contract kunnen wijzigen of beëindigen, wat u moet doen als er een probleem is en andere belangrijke informatie. Als u denkt dat er een fout in deze voorwaarden of als u vragen hebt over hen, neem dan contact met ons op om te bespreken voordat u uw bestelling.
 • Bewaar een exemplaar voor uw administratie. U dient een kopie van deze voorwaarden af te drukken of op te slaan op uw computer zodat u ze later kunt raadplegen.
 • Wij passen onze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan. De algemene voorwaarden die op uw bestelling van toepassing zijn, zijn de algemene voorwaarden die op onze website worden weergegeven wanneer u uw bestelling indient. Controleer de voorwaarden en bepalingen op onze website telkens wanneer u goederen wilt bestellen om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden en bepalingen begrijpt die op die bestelling van toepassing zijn.
 • Bent u een zakelijke klant of een consument? Op sommige gebieden van deze voorwaarden heeft u verschillende rechten, afhankelijk van of u een zakelijke klant bent of een consument. U bent een consument als:
 • Je bent een individu.
 • U koopt goederen van ons geheel of hoofdzakelijk voor uw persoonlijk gebruik (niet voor gebruik in verband met uw handel, bedrijf, ambacht of beroep).
 • Als u een zakelijke klant bent, is dit onze volledige overeenkomst met u. Als u een zakelijke klant bent, vormen deze voorwaarden, samen met ons retourbeleid dat van tijd tot tijd van kracht is en de voorwaarden van enige toepasselijke vrijwillige fabrieksgarantie die door ons werd aangeboden op de datum dat wij uw bestelling accepteerden, de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot uw aankoop. U erkent dat u niet hebt vertrouwd op enige verklaring, belofte, vertegenwoordiging, verzekering of garantie gedaan of gegeven door of namens ons die niet in deze voorwaarden is opgenomen en dat u geen aanspraak kunt maken op een onschuldige of nalatige verkeerde voorstelling van zaken of een nalatige verkeerde verklaring op basis van enige verklaring in deze overeenkomst.
 • In deze voorwaarden betekent 'u':
 • In het geval van een consument of een eenmanszaak: de persoon die de desbetreffende bestelling plaatst;
 • In het geval van een andere persoon: De organisatie of entiteit namens welke u de betreffende bestelling plaatst.
 • Door een bestelling in te dienen namens een andere persoon dan uzelf (bijvoorbeeld een bedrijf of onderneming), bevestigt u door het indienen van de betreffende bestelling dat u bevoegd bent om namens die andere persoon te handelen en die andere persoon aan deze voorwaarden te binden.
 • Interpretatie:
 • een verwijzing naar een wet of een wettelijke bepaling is een verwijzing naar deze wet of bepaling zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld. Een verwijzing naar een statuut of een wettelijke bepaling omvat tevens alle ondergeschikte wetgeving die krachtens dat statuut of die wettelijke bepaling, zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld, tot stand is gekomen.
 • elke uitdrukking die wordt ingeleid door de termen "waaronder", " waaronder", " in het bijzonder ", "bijvoorbeeld" of soortgelijke uitdrukkingen, dient te worden beschouwd als illustratie en mag de betekenis van de woorden die aan deze termen voorafgaan niet beperken.
 • Een persoon omvat een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een lichaam zonder rechtspersoonlijkheid (al dan niet met afzonderlijke rechtspersoonlijkheid).
2. Informatie over ons en hoe u contact met ons kunt opnemen
 • Wie we zijn.
 • Wij zijn Portable Multimedia Limited, een onderneming geregistreerd in Engeland en Wales. Wij handelen onder de namen "Nextbase", "Portable Multimedia", en "Voyager Systems".
 • Ons bedrijfsregistratienummer is 4038169 en ons hoofdkantoor is gevestigd te Nextbase, Floor 6, 230 Blackfriars Road, London, SE1 8NW Ons geregistreerde BTW-nummer is 742504649.
 • Hoe kunt u contact met ons opnemen.
 • U kunt contact met ons opnemen door onze klantenservice te bellen op +44 (0)1276 855641 of door ons te schrijven op sales@voyager-systems.co.uk en Nextbase, Floor 6, 230 Blackfriars Road, Londen, SE1 8NW.
 • Indien u technische ondersteuning of hulp wenst, kunt u contact opnemen met ons Product Support Centre:
 • Het hulplijnnummer van het Product Support Centre is +44 (0) 2920 866429.
 • De hulplijn staat ter beschikking van zowel kleinhandelaars, distributeurs als klanten.
 • De openingstijden zijn van 9.00 tot 21.00 uur GMT / BST (indien van toepassing), zeven dagen per week.
 • Het adres van het centrum voor productondersteuning is: Product Support Centre, Unit B, Caerphilly Business Park, Van Road, Caerphilly, CF83 3ED.
 • Voor het bellen naar ons worden gesprekskosten in rekening gebracht. De kosten zijn afhankelijk van uw locatie en van uw netwerkprovider. Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie.
 • Hoe wij contact met u kunnen opnemen. Als wij contact met u moeten opnemen, doen wij dat telefonisch of schriftelijk op het e-mailadres of postadres dat u bij uw bestelling hebt opgegeven of dat u ons van tijd tot tijd meedeelt.
 • Vrijwillige fabrieksgarantie.
 • Wij bieden een vrijwillige fabrieksgarantie op veel producten in ons assortiment.
 • Onze vrijwillige fabrieksgaranties bieden aanvullende en alternatieve rechten en rechtsmiddelen naast die in deze voorwaarden en alle wettelijke rechten die u mogelijk hebt.
 • Voor details over de vrijwillige fabrieksgaranties die wij bieden, zie onze website garantiebeleid
 • "Schrijven" omvat ook e-mails. Wanneer wij de woorden "schrijven" of "geschreven" in deze termen gebruiken, omvat dit ook e-mails.
3. Ons contract met u
 • Leeftijdsbeperking. Als u koopt als individu, mag u alleen goederen van onze website kopen als u 18 jaar of ouder bent.
 • Hoe wij uw bestelling zullen accepteren. Uw bestelling vormt een aanbod van u om de betreffende goederen te kopen in overeenstemming met deze voorwaarden en bepalingen. Onze aanvaarding van uw bestelling zal plaatsvinden wanneer wij u een e-mail sturen om uw bestelling te aanvaarden, op welk moment een contract zal ontstaan tussen u en ons.
 • Als wij uw bestelling niet kunnen accepteren of niet wensen te accepteren. Als wij uw bestelling niet kunnen of willen accepteren, stellen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte en brengen wij u het product niet in rekening. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat het product niet op voorraad is, vanwege onverwachte beperkingen van onze middelen waarop wij redelijkerwijs niet konden anticiperen, omdat wij een fout hebben geconstateerd in de prijs of beschrijving van het product of omdat wij niet in staat zijn een door u opgegeven leveringstermijn te halen.
 • Uw ordernummer. Wij kennen een bestelnummer toe aan uw bestelling en vertellen u wat het is wanneer wij uw bestelling accepteren. Het zal ons helpen als u ons het bestelnummer kunt vertellen wanneer u contact met ons opneemt over uw bestelling.
 • Wij verkopen alleen aan het Verenigd Koninkrijk. Onze website is uitsluitend voor de promotie van onze goederen in het Verenigd Koninkrijk. Helaas accepteren wij geen bestellingen van adressen buiten het Verenigd Koninkrijk.
4. Onze goederen
 • Goederen kunnen lichtjes afwijken van hun afbeeldingen. De afbeeldingen van de goederen op onze website dienen uitsluitend ter illustratie. Hoewel we al het mogelijke hebben gedaan om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen we niet garanderen dat de weergave van de kleuren door een apparaat de kleur van de goederen nauwkeurig weergeeft. Uw product kan enigszins afwijken van deze afbeeldingen.
 • Productverpakking kan variëren. De verpakking van het product kan verschillen van de verpakking die getoond wordt op de afbeeldingen op onze website.
5. Uw rechten om wijzigingen aan te brengen
 • Indien u een wijziging wenst aan te brengen in een bestelling die u hebt ingediend, gelieve ons te contacteren.
 • Wij zullen u laten weten of de wijziging mogelijk is. Indien mogelijk zullen wij u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in de prijs van het product, het tijdstip van levering of iets anders dat noodzakelijk zou zijn als gevolg van de door u gevraagde wijziging en u vragen te bevestigen of u de wijziging wenst door te voeren.
 • Indien wijzigingen van het in artikel 5.2 beschreven type vereist zijn, zullen wij de wijzigingen niet doorvoeren, tenzij u ons bevestigt dat u op basis van de desbetreffende wijzigingen verder wenst te gaan.
6. Onze rechten om wijzigingen aan te brengen
 • Kleine veranderingen aan de goederen. Wij kunnen het product of uw bestelling wijzigen:
 • om wijzigingen in relevante wet- en regelgeving weer te geven; en
 • om kleine technische aanpassingen en verbeteringen door te voeren. Deze wijzigingen zullen geen invloed hebben op uw gebruik van het product.
7. Het leveren van de goederen
 • Bezorgkosten. De prijzen van goederen die op onze website worden getoond, zijn exclusief leveringskosten. Onze bezorgopties en de bijbehorende kosten worden aan u getoond tijdens het uitchecken voordat u uw bestelling verzendt.
 • Wanneer wij de goederen zullen leveren. Wij zullen contact met u opnemen met een geschatte leveringsdatum nadat wij uw bestelling hebben aanvaard, die binnen 30 dagen na de dag waarop wij uw bestelling aanvaarden zal zijn. Alle data voor levering zijn bij benadering en zullen niet van de essentie zijn.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen buiten onze controle. Als onze levering van de goederen wordt vertraagd door een gebeurtenis buiten onze controle dan zullen wij contact met u opnemen zo spoedig mogelijk om u te laten weten en wij zullen stappen ondernemen om het effect van de vertraging te minimaliseren. Op voorwaarde dat wij dit doen zullen wij niet aansprakelijk zijn voor vertragingen veroorzaakt door de gebeurtenis, maar als er een risico is van aanzienlijke vertraging kunt u contact met ons opnemen om het contract te beëindigen en een terugbetaling te ontvangen voor alle goederen die u hebt betaald maar niet hebt ontvangen. Terugbetalingen zullen worden verwerkt onder voorbehoud van en in overeenstemming met ons retourbeleid
 • Als u niet op het afleveradres bent wanneer de goederen worden afgeleverd. Als er niemand op uw adres aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen, zullen wij een briefje achterlaten met informatie over hoe u de levering kunt verplaatsen of de goederen kunt afhalen bij een plaatselijk depot.
 • Als u de levering niet opnieuw regelt. Als u de goederen niet afhaalt zoals afgesproken of als, na een mislukte levering aan u, u de levering niet opnieuw regelt of ze afhaalt van het leveringsdepot en ondanks onze redelijke inspanningen, wij niet in staat zijn om contact met u op te nemen of de levering of afhaling opnieuw te regelen, kunnen wij het contract beëindigen en zal clausule 2 van toepassing zijn.
 • Wanneer u verantwoordelijk wordt voor de goederen. De goederen vallen onder uw verantwoordelijkheid vanaf het moment dat wij het product afleveren op het adres dat u ons hebt opgegeven voor levering.
 • Wanneer u eigenaar bent van goederen. U bent eigenaar van goederen die door ons zijn geleverd zodra wij de betaling van de prijs voor de goederen en eventuele kosten in verband met de levering van die goederen (bijvoorbeeld leveringskosten) in vrijgegeven geld hebben ontvangen.
 • Redenen waarom wij de levering van goederen aan u kunnen opschorten. Het kan zijn dat wij de levering van goederen moeten opschorten aan:
 • technische problemen op te lossen of kleine technische wijzigingen aan te brengen;
 • het product aan te passen aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving;
 • wijzigingen in het product aan te brengen zoals door u gevraagd of door ons aan u meegedeeld (zie clausules 5 en 6).
 • Als we denken dat het afleveradres niet veilig is.
 • Uw rechten als wij de levering van goederen opschorten.
 • Wij zullen vooraf contact met u opnemen om u te vertellen dat wij de levering van het product zullen opschorten, tenzij het probleem dringend is of het om een noodgeval gaat. Als de opschorting dringend is of het gevolg is van een noodgeval, zullen wij u zo snel als redelijkerwijs mogelijk na de opschorting laten weten dat wij de levering van de desbetreffende goederen hebben opgeschort.
 • U kunt contact met ons opnemen om de overeenkomst voor een product te beëindigen als wij de levering ervan voor een periode van meer dan 14 (veertien) dagen opschorten en wij zullen alle bedragen terugbetalen die u vooruit voor het product hebt betaald. Terugbetalingen zullen worden verwerkt onder voorbehoud van en in overeenstemming met ons retourbeleid 
8. Uw rechten om het contract te beëindigen
 • U kunt uw contract met ons altijd beëindigen. Uw rechten als u het contract beëindigt, hangen af van wat u hebt gekocht, of er iets mis mee is, hoe wij presteren, wanneer u besluit het contract te beëindigen en of u een consument of zakelijke klant bent:
 • Als wat u hebt gekocht gebreken vertoont of onjuist is beschreven, hebt u mogelijk een wettelijk recht om het contract te beëindigen (of om het product te laten repareren of vervangen), zie clausule 12 als u een consument bent en clausule 13 als u een bedrijf bent. Bovendien kunt u rechten hebben op grond van een vrijwillige fabrieksgarantie die wij bieden - zie onze algemene voorwaarden voor vrijwillige fabrieksgarantie voor meer informatie.
 • Als u het contract wilt beëindigen vanwege iets wat wij hebben gedaan of u hebben verteld dat wij gaan doen, zie dan clausule 2;
 • Als u een consument bent en net van gedachten bent veranderd over het product, zie dan clausule 3. U kunt mogelijk een terugbetaling krijgen als u binnen de afkoelingsperiode bent, maar dit kan onderhevig zijn aan inhoudingen en u krijgt mogelijk niet alle leveringskosten terugbetaald die u ons hebt betaald - terugbetalingen worden verwerkt onder voorbehoud van en in overeenstemming met ons retourbeleid 
 • In alle andere gevallen (als wij niet in gebreke zijn gebleven en u geen consument bent die gebruik maakt van uw recht om van gedachten te veranderen), verwijzen wij u naar artikel 8.6.
 • Beëindiging van het contract vanwege iets dat wij hebben gedaan of gaan doen. Als u een contract beëindigt om een reden die in (8.2.1) tot (8.2.5) hieronder wordt uiteengezet, zal het contract onmiddellijk eindigen en zullen wij u volledig terugbetalen in overeenstemming met ons retourbeleid voor alle producten die niet zijn geleverd en u kunt recht hebben op compensatie. De redenen zijn:
 • wij u op de hoogte hebben gesteld van een aanstaande wijziging van het product of van deze voorwaarden waarmee u niet akkoord gaat (zie clausule 6);
 • wij u op de hoogte hebben gebracht van een fout in de prijs of beschrijving van het product dat u hebt besteld en u niet verder wenst te gaan;
 • het risico bestaat dat de levering van de goederen aanzienlijk wordt vertraagd ten gevolge van gebeurtenissen waarover wij geen controle hebben;
 • wij de levering van de goederen om technische redenen hebben opgeschort, of u ervan in kennis stellen dat wij de levering om technische redenen zullen opschorten, in elk geval voor een periode van meer dan 14 (veertien) dagen;
 • wij de goederen niet hebben geleverd binnen 30 dagen na de dag waarop wij uw bestelling hebben aanvaard; of
 • u heeft een wettelijk recht om het contract te beëindigen vanwege iets wat wij verkeerd hebben gedaan.
 • Gebruikmaken van uw recht om van gedachten te veranderen als u een consument bent (Consumer Contracts Regulations 2013). Als u een consument bent, hebt u voor de meeste online gekochte goederen het wettelijke recht om binnen 14 dagen van gedachten te veranderen en uw geld terug te krijgen. Terugbetalingen zullen worden verwerkt onder voorbehoud van en in overeenstemming met ons retourbeleid. Deze rechten, onder de Consumer Contracts Regulations 2013, worden in meer detail uitgelegd in deze voorwaarden.
 • Garantie uit hoofde van de verordeningen inzake consumentencontracten 2013:
Recht uit hoofde van de consumentencontracten 

Reglement 2013

14 dagen de tijd om van gedachten te veranderen.
De consument moet de kosten van terugzending betalen.
Wij bieden een retourbeleid binnen 28 dagen na aankoop - zie onze volledige Retourbeleid 
 • Hoe lang hebben consumenten de tijd om van gedachten te veranderen? Als u een consument bent die goederen heeft gekocht, beschikt u over 14 dagen na de dag waarop u (of iemand die u aanwijst) de goederen ontvangt om van gedachten te veranderen over de goederen, tenzij uw bestelling is opgesplitst in meerdere leveringen op verschillende dagen. In dat geval heeft u tot 14 dagen na de dag waarop u (of iemand die u aanwijst) de laatste levering met betrekking tot de desbetreffende bestelling ontvangt, de tijd om van gedachten te veranderen over de goederen.
 • Beëindiging van het contract wanneer wij geen fout hebben begaan en u geen recht van mening te veranderen heeft. Zelfs als wij niet in gebreke zijn gebleven en u geen consument bent die het recht heeft om van gedachten te veranderen (zie clausule 8.3), kunt u het contract nog steeds beëindigen voordat het is voltooid, maar moet u ons misschien een vergoeding betalen - wij zullen u laten weten of dit het geval is en hoeveel vergoeding wij verschuldigd achten. Een contract voor goederen is voltooid wanneer het product is geleverd. Als u een contract wilt beëindigen voordat het is voltooid, waarbij wij geen schuld hebben en u geen consument bent die van gedachten is veranderd, hoeft u alleen maar contact met ons op te nemen om ons dat te laten weten. Het contract zal onmiddellijk worden beëindigd en wij zullen u alle bedragen terugbetalen die u hebt betaald voor goederen die niet zijn geleverd. Terugbetalingen zullen worden verwerkt onder voorbehoud van en in overeenstemming met ons retourbeleid 
9.Hoe u het contract met ons kunt beëindigen (ook als u een consument bent die van gedachten is veranderd)
 • Zeg ons dat u het contract wilt beëindigen
 • Om het contract met ons te beëindigen, neemt u contact met ons op via een van de methoden die in artikel 2.2 hierboven worden beschreven.
 • Als u een consument bent, kunt u ons ook laten weten dat u het contract wilt beëindigen door het modelformulier voor herroeping (dat u aan het eind van deze voorwaarden vindt) af te drukken, in te vullen en naar ons op te sturen, maar u hoeft het niet te gebruiken.
 • Terugzenden van goederen na beëindiging van het contract
 • Als u de overeenkomst om welke reden dan ook beëindigt nadat de producten aan u zijn verzonden of u ze hebt ontvangen, moet u ze aan ons terugsturen.
 • Voor details over onze retourprocedure, zie ons retourbeleid
10. Onze rechten om het contract te beëindigen
 • Wij kunnen het contract beëindigen als u het verbreekt. Wij kunnen het contract op elk ogenblik beëindigen door u te schrijven indien:
 • u geen betaling aan ons doet wanneer deze verschuldigd is en u nog steeds niet betaalt binnen 5 (vijf) dagen nadat wij u eraan hebben herinnerd dat betaling verschuldigd is;
 • u ons niet binnen een redelijke termijn nadat wij u daarom hebben gevraagd, de informatie verstrekt die wij nodig hebben om de goederen te leveren, bijvoorbeeld het leveringsadres.
 • u ons niet binnen een redelijke termijn in staat stelt de goederen bij u te leveren of bij ons af te halen;
 • U moet ons compenseren als u het contract verbreekt. Als wij het contract beëindigen in de situaties die in clausule 1 worden beschreven, zullen wij u al het geld terugbetalen dat u vooruit hebt betaald voor goederen die wij niet hebben geleverd, maar wij kunnen een redelijke vergoeding inhouden of in rekening brengen voor de nettokosten die wij zullen maken als gevolg van uw verbreking van het contract. Wij zullen u laten weten of dit het geval is, en het bedrag dat wij verschuldigd achten. Terugbetalingen zullen worden verwerkt onder voorbehoud van en in overeenstemming met ons retourbeleid
 • Wij kunnen het product uit de handel nemen. Wij kunnen u schriftelijk laten weten dat wij met de levering van het product zullen stoppen. Wij zullen u zo snel als redelijkerwijs mogelijk van tevoren laten weten dat wij stoppen met de levering van het product en zullen alle bedragen terugbetalen die u vooruitbetaald heeft voor goederen die niet geleverd zullen worden. Terugbetalingen zullen worden verwerkt onder voorbehoud van en in overeenstemming met ons retourbeleid
11. Als er een probleem is met het product
 • Hoe ons te vertellen over problemen. Als u vragen of klachten hebt over het product, neem dan contact met ons op via een van de methoden die in artikel 2.2 hierboven worden beschreven.
12. Uw rechten met betrekking tot goederen met gebreken indien u een consument bent
 • Als u een consument bent, zijn wij wettelijk verplicht goederen te leveren die in overeenstemming zijn met dit contract. Niets in deze voorwaarden zal uw wettelijke rechten beïnvloeden.
 • Als het product dat u hebt gekocht het voordeel heeft van een vrijwillige fabrieksgarantie die door ons wordt verstrekt, biedt onze vrijwillige fabrieksgarantie afzonderlijke extra rechten naast de wettelijke rechten waarnaar in artikel 12.1 wordt verwezen. U bent vrij om te kiezen of u uw wettelijke rechten, uw rechten op grond van dit contract en/of uw rechten op grond van onze fabrieksgarantie wilt afdwingen.
 • Uw verplichting tot terugzending van geweigerde goederen.
 • Als u gebruik wilt maken van uw wettelijke rechten om goederen af te wijzen, moet u deze aan ons retourneren in overeenstemming met ons retourbeleid 
 • Wij verstrekken een vooraf betaald retouretiket voor goederen die binnen de eerste 28 dagen na aankoop worden geretourneerd.
 • Neem contact op met het Product Support Centre voor een "Returns Merchandise Authorisation" (RMA)-referentienummer. Dit kan worden aangevraagd door te bellen naar 02920866429, te faxen naar 02920864280 of een e-mail te sturen naar support@voyager-systems.co.uk.
 • Houd er rekening mee dat goederen uw verantwoordelijkheid blijven totdat ze door ons op ons retouradres zijn ontvangen. Neem contact met ons op via een van de in artikel 2 hierboven beschreven methoden om ons te laten weten dat u de goederen wilt weigeren.
 • Zie ons retourbeleid
13. Uw rechten met betrekking tot defecte goederen als u een bedrijf bent
 • Wij garanderen dat de door ons geleverde goederen bij aflevering
 • in alle wezenlijke opzichten overeenstemmen met hun beschrijving en met alle toepasselijke specificaties;
 • vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten; en
 • van bevredigende kwaliteit zijn (in de zin van de Sale of Goods Act 1979).
 • Onder voorbehoud van clausule 3, indien:
 • u ons schriftelijk meedeelt dat sommige of alle goederen niet voldoen aan de garantie in clausule 1
 • in geval van een defect dat bij normale visuele inspectie duidelijk wordt, binnen zeven dagen na levering van het desbetreffende product aan u; of
 • in elk ander geval, binnen dertig dagen na levering van het betrokken product aan u
 • ons een redelijke gelegenheid wordt geboden om deze goederen te onderzoeken; en
 • u (indien ons daarom wordt verzocht) dergelijke goederen terugstuurt naar onze vestiging (ons Retourbeleid legt uit wie de kosten van de retourzending zal dragen),
zullen wij, naar onze keuze, de gebrekkige goederen repareren of vervangen, of de prijs van de gebrekkige goederen volledig terugbetalen. Terugbetalingen zullen worden verwerkt onder voorbehoud van en in overeenstemming met ons retourbeleid 
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van de goederen aan de in artikel 1 genoemde garantie in een van de volgende gevallen:
 • U maakt verder gebruik van dergelijke goederen na kennisgeving in overeenstemming met artikel 2.1;
 • het gebrek is ontstaan doordat u onze mondelinge of schriftelijke instructies met betrekking tot de opslag, de inbedrijfstelling, de installatie, het gebruik en het onderhoud van de goederen of (indien deze er niet zijn) de goede handelspraktijken ter zake niet heeft opgevolgd;
 • het defect het gevolg is van het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires of onderdelen;
 • de betreffende goederen zijn onderworpen aan enige wijziging of reparatie door u of door een derde partij die niet een van onze erkende reparateurs is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
 • het gebrek is ontstaan als gevolg van billijke slijtage, opzettelijke beschadiging, verkeerd gebruik en misbruik, ongeval, nalatigheid van u of van een derde, of abnormale opslag- of werkomstandigheden; of
 • de goederen afwijken van enige toepasselijke specificatie als gevolg van wijzigingen die zijn aangebracht om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de toepasselijke wettelijke of reglementaire vereisten.
 • Indien u geen kennisgeving van afwijzing doet in overeenstemming met artikel 2.1, wordt u geacht de betreffende goederen te hebben aanvaard.
 • Behoudens het bepaalde in dit artikel 13 zijn wij niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot het niet voldoen van de goederen aan de garantie zoals uiteengezet in artikel 1.
 • De voorwaarden die voortvloeien uit de artikelen 13 tot en met 15 van de Sale of Goods Act 1979 zijn, voor zover wettelijk toegestaan, van deze voorwaarden uitgesloten.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gerepareerde of vervangende goederen die door ons worden geleverd.
 • U moet alle geweigerde goederen retourneren in overeenstemming met ons Retourbeleid.Houd er rekening mee dat goederen voor uw risico blijven totdat ze door ons zijn ontvangen op ons retouradres, tenzij ze worden geretourneerd met behulp van een door ons geleverd pre-paid label, in welk geval de goederen voor ons risico blijven vanaf het moment dat u ze aan onze vervoerder geeft.
 • Als wij akkoord gaan met terugbetaling van de prijs van de geweigerde goederen, zal uw terugbetaling worden verwerkt onder voorbehoud van en in overeenstemming met ons retourbeleid 
 • Elke toepasselijke vrijwillige fabrieksgarantie die door ons wordt verstrekt, geeft u afzonderlijke aanvullende rechten op de garantie die in artikel 13.1 wordt verstrekt.
14. Prijs en betaling
 • Waar vindt u de prijs voor het product. De prijs van het product (inclusief BTW voor consumentenverkoop en exclusief BTW voor zakelijke verkoop) is de prijs die op de bestelpagina's werd vermeld toen u uw bestelling plaatste. Wij nemen redelijke zorg om ervoor te zorgen dat de prijs van het product die aan u wordt geadviseerd juist is. Zie echter clausule 3 voor wat er gebeurt als wij een fout ontdekken in de prijs van het product dat u bestelt.
 • Wij zullen wijzigingen in het BTW-tarief doorberekenen. Als het BTW-tarief wijzigt tussen de datum van uw bestelling en de datum waarop wij het product leveren, zullen wij het BTW-tarief dat u betaalt aanpassen, tenzij u het product al volledig hebt betaald voordat de wijziging van het BTW-tarief van kracht wordt.
 • Wat gebeurt er als we een verkeerde prijs hebben? Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze beste inspanningen, sommige van de goederen die wij verkopen verkeerd geprijsd zijn. Normaal gesproken controleren wij de prijzen voordat wij uw bestelling accepteren, zodat als de juiste prijs van het product op de besteldatum lager is dan de prijs die wij op de besteldatum hebben vermeld, wij het lagere bedrag in rekening zullen brengen. Als de juiste prijs van het product op de besteldatum hoger is dan de prijs die aan u is opgegeven, zullen wij contact met u opnemen voor uw instructies voordat wij uw bestelling accepteren. Als wij uw bestelling accepteren en verwerken wanneer een prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u had kunnen worden herkend als een prijsfout, kunnen wij het contract beëindigen, u alle bedragen terugbetalen die u hebt betaald en de terugzending eisen van alle goederen die aan u zijn geleverd.
 • Wanneer u moet betalen en hoe u moet betalen.
 • Wij accepteren betalingen via het PayPal-platform op onze website. Via dit platform kunt u betalingen verrichten met Visa, MasterCard, American Express of Maestro.
 • Alle betalingen moeten worden verricht via het PayPal-platform op onze website. Wij aanvaarden geen betalingen via de telefoon.
 • De betaling wordt afgetrokken wanneer uw bestelling wordt ingediend.
 • Ons recht op verrekening als u een zakelijke klant bent.
 • Als u een zakelijke klant bent, moet u alle bedragen die u op grond van deze voorwaarden aan ons verschuldigd bent, volledig betalen zonder enige verrekening, tegenvordering, inhouding of inhouding (anders dan enige inhouding of inhouding van belasting zoals vereist door de wet).
 • Als u een zakelijke klant bent, kunnen wij te allen tijde, zonder u daarvan in kennis te stellen, enige aansprakelijkheid van u ten opzichte van ons verrekenen met enige aansprakelijkheid van ons ten opzichte van u, ongeacht of het om een huidige of toekomstige, geliquideerde of nietgeliquideerde aansprakelijkheid gaat, en ongeacht of een van beide aansprakelijkheden al dan niet voortvloeit uit dit contract. Uitoefening door ons van onze rechten op grond van deze clausule zal andere rechten of rechtsmiddelen die ons op grond van deze overeenkomst of anderszins ter beschikking staan, niet beperken of beïnvloeden.
 • Wij kunnen rente in rekening brengen als u te laat betaalt. Als u ons op de vervaldatum niet betaalt, kunnen wij u rente in rekening brengen over het achterstallige bedrag tegen een tarief van 4% per jaar boven de van kracht zijnde basisrentevoet van National Westminster Bank PLC. Deze rente zal dagelijks worden berekend vanaf de vervaldatum tot de datum van daadwerkelijke betaling van het achterstallige bedrag, ongeacht of dit voor of na de uitspraak is. U moet ons rente betalen samen met elk achterstallig bedrag.
 • Wat te doen als u denkt dat een factuur niet klopt. Als u denkt dat een factuur onjuist is, neem dan onmiddellijk contact met ons op om ons dat te laten weten. U hoeft geen rente te betalen totdat de betwisting is opgelost. Zodra de betwisting is opgelost, zullen wij u rente aanrekenen over correct gefactureerde bedragen vanaf de oorspronkelijke vervaldatum.
15.Onze verantwoordelijkheid voor verlies of schade geleden door u als u een consument bent
 • Wij zijn jegens u verantwoordelijk voor voorzienbare verliezen en schade die door ons zijn veroorzaakt. Als wij ons niet aan deze voorwaarden houden, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van onze schending van dit contract of van ons verzuim om redelijke zorg en vaardigheid te gebruiken, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar als het duidelijk is dat het zal gebeuren of als, op het moment dat de overeenkomst werd gesloten, zowel u als wij wisten dat het zou kunnen gebeuren, bijvoorbeeld als u het met ons hebt besproken tijdens het verkoopproces.
 • Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit of beperken deze op geen enkele wijze wanneer het onwettig zou zijn om dit te doen. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; of voor schending van uw wettelijke rechten met betrekking tot de goederen wanneer u een consument bent.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor bedrijfsschade. Als u een consument bent, leveren wij de goederen alleen aan u voor huishoudelijk en privégebruik. Als u de goederen gebruikt voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden is onze aansprakelijkheid beperkt zoals uiteengezet in clausule 16.
16.Onze verantwoordelijkheid voor verlies of schade geleden door u als u een bedrijf bent
 • Niets in deze voorwaarden zal onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor:
 • overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers (voor zover van toepassing);
 • fraude of frauduleuze voorstelling van zaken;
 • schending van de voorwaarden van artikel 12 van de Sale of Goods Act 1979;
 • elke aangelegenheid ten aanzien waarvan het voor ons onwettig zou zijn om aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken
 • Behoudens voor zover uitdrukkelijk vermeld in artikel 13.1 zijn alle voorwaarden die voortvloeien uit de artikelen 13 tot 15 van de Sale of Goods Act 1979 uitgesloten.
 • Onder voorbehoud van clausule 1:
 • wij niet aansprakelijk zijn jegens u, hetzij op grond van een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van de wettelijke plicht, of anderszins, voor enig verlies van winst, of enige indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met een contract tussen ons; en
 • onze totale aansprakelijkheid jegens u voor alle andere verliezen die voortvloeien uit of in verband met het betreffende contract tussen ons, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van de wettelijke plicht, of anderszins, is beperkt tot een bedrag dat niet hoger is dan de door u betaalde prijs voor goederen onder het betreffende contract.
17.Klarna
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u de volgende betalingsmogelijkheden aan. Betaling dient te geschieden aan Klarna:
 • Betalen in 3
Verdere informatie en Klarna's gebruikersvoorwaarden vindt u hier. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Klarnas privacyverklaring.
18. Hoe wij uw persoonlijke informatie kunnen gebruiken
 • Hoe wij uw persoonlijke informatie zullen gebruiken. Wij gebruiken de persoonlijke informatie die u ons verstrekt:
 • Om de goederen aan u te leveren;
 • om uw betaling voor de goederen te verwerken; en
 • In overeenstemming met ons privacybeleid
19. Andere belangrijke termen
 • Wij kunnen deze overeenkomst overdragen aan iemand anders. Wij kunnen onze rechten en plichten uit hoofde van deze voorwaarden overdragen aan een andere persoon of organisatie. Wij zullen u altijd schriftelijk op de hoogte stellen als dit gebeurt en als u een consument bent, zullen wij ervoor zorgen dat de overdracht geen invloed zal hebben op uw rechten op grond van de overeenkomst.
 • U hebt onze toestemming nodig om uw rechten aan iemand anders over te dragen. U kunt uw rechten of uw verplichtingen op grond van deze voorwaarden alleen aan een andere persoon overdragen als wij daar schriftelijk mee instemmen. U kunt echter elke toepasselijke vrijwillige fabrieksgarantie die door ons is verstrekt zonder onze schriftelijke toestemming en zonder beperking overdragen.
 • Niemand anders heeft rechten op grond van dit contract. Dit contract is tussen u en ons. Geen andere persoon zal enig recht hebben om een van de voorwaarden af te dwingen
 • Indien een rechtbank een deel van dit contract onwettig verklaart, blijft de rest van kracht. Elk van de paragrafen van deze voorwaarden werkt afzonderlijk. Indien een rechtbank of relevante autoriteit besluit dat een van deze paragrafen onwettig is, blijven de overige paragrafen onverminderd van kracht.
 • Zelfs als wij de uitvoering van dit contract uitstellen, kunnen wij het later nog steeds uitvoeren. Als wij niet onmiddellijk eisen dat u iets doet wat u volgens deze voorwaarden moet doen, of als wij wachten met het nemen van stappen tegen u met betrekking tot uw schending van dit contract, betekent dat niet dat u die dingen niet hoeft te doen en het weerhoudt ons er niet van om op een later tijdstip stappen tegen u te ondernemen. Bijvoorbeeld, als u een betaling mist en wij u niet achtervolgen maar wij doorgaan met het leveren van de goederen, kunnen wij nog steeds eisen dat u de betaling op een latere datum uitvoert.
 • Welke wetten op dit contract van toepassing zijn en waar u een gerechtelijke procedure kunt aanspannen als u een consument bent. Op deze voorwaarden is het Engelse recht van toepassing en u kunt een rechtszaak met betrekking tot de goederen aanhangig maken bij de Engelse rechtbanken. Als u in Schotland woont, kunt u bij de Schotse of Engelse rechter een gerechtelijke procedure starten met betrekking tot de goederen. Als u in Noord-Ierland woont, kunt u bij de Noord-Ierse of de Engelse rechtbank een procedure starten met betrekking tot de goederen.
 • Alternatieve geschillenbeslechting als u een consument bent. Op grond van EU-verordeningen zijn wij verplicht consumenten een elektronische link te bieden naar het platform voor onlinegeschillenbeslechting (Online Dispute Resolution, ODR). U kunt een klacht indienen via het platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat te vinden is op https://webgate.ec.europa.eu/odr/ main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
 • Welke wetten op dit contract van toepassing zijn en waar u een rechtszaak kunt aanspannen als u een bedrijf bent. Als u een bedrijf bent, wordt elk geschil of claim voortvloeiend uit of in verband met een contract tussen ons of het onderwerp of de vorming ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of claims) beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Engeland en Wales en de rechtbanken van Engeland en Wales hebben de exclusieve bevoegdheid om dergelijke geschillen of claims te beslechten.                        

Modelformulier voor annulering


(Dit formulier alleen invullen en terugsturen indien u de overeenkomst wenst te herroepen)


Naar [Nextbase, Floor 6, 230 Blackfriars Road, London, SE1 8NW].


Ik/Wij [*] deel/delen [*] u hierbij mede dat ik/wij [*] mijn/onze [*] koopovereenkomst betreffende de volgende goederen herroep/herroepen,


Besteld op [*]/ontvangen op [*],


Naam van de consument(en),


Adres van de consument(en),


Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend),


Datum


[*] Doorhalen wat niet van toepassingis


© Crown copyright 2013.


Verkoopsvoorwaarden : bijgewerkt 22.10.19