garantie-informatie

Garantie-informatie

Hieronder vindt u een samenvatting van de garantie-informatie voor artikelen die rechtstreeks bij https://nextbase.eu zijn gekocht . Voor volledige garantie-informatie verwijzen wij u naar onze garantievoorwaarden.

Garantie FAQs

Hoe lang is de garantieperiode?      
-
add

Alle producten die door ons op deze website worden verkocht en door Nextbase zijn vervaardigd, hebben het voordeel van een fabrieksgarantie voor de volgende perioden:

 • Elektronische producten (zoals dashcams): 24 maanden vanaf en met inbegrip van de datum van aankoop, met uitzondering van de accessoires en oplaadbare batterijen die bij dergelijke producten horen en waarop de beschreven garanties van toepassing zijn.
 • Accessoires zoals hoofdtelefoons, kabels, bevestigingen en hoesjes: 6 maanden vanaf en met inbegrip van de datum van aankoop.
 • Alle oplaadbare batterijen: 6 maanden vanaf en met inbegrip van de datum van aankoop.
 • Elektronische goederen (zoals dashcams): 24 maanden vanaf en met inbegrip van de datum van aankoop, met uitzondering van de accessoires en oplaadbare batterijen die bij dergelijke producten horen, waarvoor de beschreven garanties gelden
 • Accessoires zoals hoofdtelefoons, kabels, bevestigingen en hoesjes: 6 maanden vanaf en met inbegrip van de datum van aankoop.
 • Alle oplaadbare batterijen: 6 maanden vanaf en met inbegrip van de datum van aankoop.
De vrijwillige fabrieksgarantie die wij onder dit document verstrekken is een "Return to Base" garantie. Dit betekent dat het product aan ons moet worden geretourneerd om een reparatie of vervanging te ontvangen. De reparatie of vervanging zal alleen worden uitgegeven aan hetzelfde land waar het artikel is gekocht.
Wij behouden ons het recht voor om in alle gevallen het product te inspecteren en het defect en de geldigheid van de garantieclaim te verifiëren - dit houdt meestal in dat ons productreparatiecentrum een interne inspectie uitvoert om de geldigheid van de garantieclaim te verifiëren.
Hoe werkt een garantieclaim?        
-
add

Voor garantieclaims binnen 28 dagen na aankoop:


Wij zullen naar eigen goeddunken een volledige terugbetaling van de betaalde prijs (samen met eventuele leveringskosten - altijd onder voorbehoud van aftrek zoals toegestaan onder onze Retourbeleid  voor het product of een nieuw vervangend product leveren, in elk geval nadat het defecte product volgens de standaardprocedure voor retourzendingen naar het Product Support Centre is geretourneerd - zie onze Retourbeleid Voor garantieclaims binnen 29 dagen - 365 dagen na 

kopen:

 • Alle producten die in deze categorie vallen zullen naar ons eigen goeddunken worden gerepareerd of vervangen; u komt niet in aanmerking voor restitutie.
 • Garantieclaims worden geacht te zijn "ingediend" op de datum waarop ze voor het eerst zijn gemeld bij (i) de detailhandelaar bij wie u het product hebt gekocht of (ii) bij ons Product Support Centre, al naar gelang het geval - zie clausule 5 voor meer details.
 • Alle gerepareerde producten en vervangende producten behouden het voordeel van de garantieperiode die voor het oorspronkelijke product resteert.
 • In het geval dat wij een vervangend product onder deze garantie uitgeven, zullen wij een product leveren met vergelijkbare kenmerken en functionaliteit in het geval dat uw oorspronkelijke product niet langer deel uitmaakt van ons huidige modelassortiment of wij geen vervangende producten beschikbaar hebben.
Voor elke garantieclaim moet u uw aankoopbewijs overleggen. Dit omvat een van de onderstaande zaken:
 • Bevestigings e-mail
 • Ontvangst per e-mail
 • Bestelnummer
 • Bank- of kaartafschrift gebruikt voor online aankopen
 • In sommige gevallen kunnen uw e-mailadres, volledige postadres en volledige naam ook worden gebruikt als bewijs van aankoop wanneer dit kan worden getraceerd via ons Verkoopsysteem.
Wat valt er niet onder de garantie?
-
add

Zaken die niet gedekt worden door onze fabrieksgarantie zijn onder andere: .

 • redelijke slijtage;
 • opzettelijke schade, misbruik en verkeerd gebruik, abnormale opslag- of werkomstandigheden, ongeval, nalatigheid door u of door een derde;
 • gebruik van niet-goedgekeurde accessoires of onderdelen;
 • het niet bedienen, gebruiken, opslaan of onderhouden van de producten in overeenstemming met de gebruikersinstructies (met inbegrip van het gebruik van verkeerde voedingen); of
 • elke wijziging of reparatie door u of door een derde die niet een van onze erkende reparateurs is, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
Hoe neem ik contact met u op om een claim in te dienen?            
-
add

Als u binnen de garantieperiode voor uw product valt, kunt u alle garantie- en ondersteuningsverzoeken richten aan ons technische ondersteuningsteam, dat u graag van dienst zal zijn. U vindt hun contactgegevens hier.


Of 


Klik hier om ons contactformulier in te vullen


Als u buiten de garantieperiode valt, kunnen wij u nog steeds van dienst zijn met onze reparatiedienst tegen betaling. Neem contact op met ons Support Team hierboven voor meer informatie en hulp.