Zasady i warunki

Zasady i warunki

Zasady i warunki

PORTABLE MULTIMEDIA LIMITED/NEXTBASE: WARUNKI SPRZEDAŻY ON-LINE
 
1. Warunki te
  • Co obejmują niniejsze warunki. Są to warunki, na których będziemy dostarczać użytkownikowi towary zamówione za pośrednictwem naszej strony internetowej www.nextbase.eu. Jeśli nie akceptujesz tych warunków, nie zamawiaj żadnych towarów z naszej strony internetowej.
  • Dlaczego warto je przeczytać. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed złożeniem zamówienia. Warunki te określają, kim jesteśmy, w jaki sposób będziemy dostarczać towary użytkownikowi, w jaki sposób użytkownik i my możemy zmienić lub zakończyć umowę, co należy zrobić w przypadku wystąpienia problemu oraz inne ważne informacje. Jeśli uważasz, że w niniejszych warunkach jest błąd lub masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami, aby omówić je przed złożeniem zamówienia.
  • Prosimy o zachowanie kopii dla siebie. Należy wydrukować kopię niniejszego regulaminu lub zapisać ją na komputerze do wykorzystania w przyszłości.
  • Od czasu do czasu aktualizujemy nasze warunki i zasady. Warunki mające zastosowanie do zamówienia będą warunkami wyświetlanymi na naszej stronie internetowej w momencie składania zamówienia. Prosimy o sprawdzenie warunków wyświetlanych w naszej witrynie internetowej za każdym razem, gdy chcą Państwo zamówić towary, aby upewnić się, że rozumieją Państwo warunki, które będą miały zastosowanie do danego zamówienia.
  • Jesteś klientem biznesowym czy konsumentem? W niektórych obszarach niniejszych warunków użytkownikowi przysługują różne prawa w zależności od tego, czy jest on przedsiębiorcą, czy konsumentem. Jesteś konsumentem, jeśli:
 • Jesteś indywidualistą.
 • Kupujesz od nas towary w całości lub głównie do użytku osobistego (nie do użytku w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową).
  • Jeśli jesteś klientem biznesowym, niniejsze warunki stanowią całość naszej umowy z Tobą. Jeśli jesteś klientem biznesowym, niniejsze warunki wraz z obowiązującymi w danym czasie zasadami zwrotu towarów oraz warunkami dobrowolnej gwarancji producenta oferowanej przez nas w dniu przyjęcia zamówienia stanowią całość umowy między nami w odniesieniu do zakupu. Klient potwierdza, że nie polegał na żadnym oświadczeniu, obietnicy, reprezentacji, zapewnieniu lub gwarancji złożonej lub udzielonej przez nas lub w naszym imieniu, która nie została określona w niniejszych warunkach, oraz że nie będzie miał żadnych roszczeń z tytułu niewinnego lub niedbałego wprowadzenia w błąd lub niedbałego wprowadzenia w błąd w oparciu o jakiekolwiek oświadczenie w niniejszej Umowie.
  • W niniejszych zasadach i warunkach "Użytkownik" oznacza:
   • W przypadku konsumenta lub osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą: osoba fizyczna składająca odpowiednie zamówienie;
   • W przypadku każdej innej osoby: Organizacja lub podmiot, w imieniu którego Użytkownik składa odpowiednie zamówienie.
  • Składając zamówienie w imieniu osoby innej niż użytkownik (np. firmy lub spółki), użytkownik potwierdza, że jest upoważniony do działania w imieniu tej osoby i do związania jej niniejszymi warunkami.
  • Interpretacja:
   • odniesienie do statutu lub przepisu ustawowego jest odniesieniem do takiego statutu lub przepisu w wersji zmienionej lub ponownie uchwalonej. Odniesienie do statutu lub przepisu ustawowego obejmuje wszelkie przepisy wykonawcze wydane na podstawie tego statutu lub przepisu ustawowego, z późniejszymi zmianami lub nowelizacją.
   • wszelkie wyrażenia wprowadzone za pomocą terminów " w tym", "w tym", "w szczególności", "na przykład " lub innych podobnych wyrażeń będą interpretowane jako ilustracje i nie będą ograniczać sensu słów poprzedzających te terminy.
   • Osoba obejmuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (niezależnie od tego, czy posiada odrębną osobowość prawną).
2. Informacje o nas i jak się z nami skontaktować
  • Kim jesteśmy.
   • Jesteśmy Portable Multimedia Limited, firmą zarejestrowaną w Anglii i Walii. Prowadzimy działalność handlową pod nazwami "Nextbase", "Portable Multimedia" i "Voyager Systems".
   • Numer rejestracyjny naszej firmy to 4038169, a nasza siedziba znajduje się pod adresem Nextbase, Floor 6, 230 Blackfriars Road, London, SE1 8NW. Nasz zarejestrowany numer VAT to 742504649.
  • Jak się z nami skontaktować?
   • Możesz skontaktować się z nami, dzwoniąc do naszego zespołu obsługi klienta pod numer +44 (0)1276 855641lub pisząc do nas na adres sales@voyager-systems.co.uk i Nextbase, piętro 6, 230 Blackfriars Road, Londyn, SE1 8NW.
   • W celu uzyskania pomocy technicznej lub wsparcia należy skontaktować się z naszym Centrum Wsparcia Produktu:
    • Numer infolinii Centrum Wsparcia Produktu to +44 (0) 2920 866429.
    • Infolinia jest dostępna zarówno dla sprzedawców detalicznych, dystrybutorów, jak i klientów.
    • Godziny pracy to 9:00 - 21:00 GMT / BST (odpowiednio), siedem dni w tygodniu.
    • Adres Centrum Wsparcia Produktu to Product Support Centre, Unit B, Caerphilly Business Park, Van Road, Caerphilly, CF83 3ED.
   • Za połączenie z nami naliczane są opłaty. Wysokość opłat zależy od lokalizacji użytkownika oraz od operatora sieci. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z operatorem sieci.
  • Jeśli będziemy musieli skontaktowaćsię z użytkownikiem, zrobimy to telefonicznie lub pisemnie na adres e-mail lub adres pocztowy podany nam w zamówieniu lub podawany przez użytkownika od czasu do czasu.
  • Dobrowolna gwarancja producenta.
   • Na wiele produktów z naszej oferty udzielamy dobrowolnej gwarancji producenta.
   • Nasze dobrowolne gwarancje producentów zapewniają dodatkowe i alternatywne prawa i środki zaradcze w stosunku do tych zawartych w niniejszych warunkach i postanowieniach oraz wszelkich praw przysługujących użytkownikowi.
   • Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez nas dobrowolnych gwarancji producenta można znaleźć na naszej stronie internetowej polityka gwarancyjna
  • "Pisanie" obejmuje wiadomości e-mail. Kiedy używamy słów "pisanie" lub "pisemny" w tych warunkach, obejmuje to wiadomości e-mail.
3. nasza umowa z użytkownikiem
  • Ograniczenie wiekowe. Jeśli kupujesz jako osoba fizyczna, możesz kupować towary na naszej stronie internetowej tylko wtedy, gdy masz ukończone 18 lat.
  • W jaki sposób przyjmiemy zamówienie. Zamówienie użytkownika stanowi ofertę zakupu odpowiednich towarów zgodnie z niniejszymi warunkami. Przyjęcie przez nas zamówienia nastąpi w momencie wysłania przez nas wiadomości e-mail z prośbą o jego akceptację, w którym to momencie dojdzie do zawarcia umowy między użytkownikiem a nami.
  • Jeśli nie możemy lub nie chcemy przyjąć zamówienia. Jeśli nie będziemy w stanie przyjąć zamówienia lub nie będziemy chcieli go przyjąć, poinformujemy o tym użytkownika na piśmie i nie obciążymy go opłatą za produkt. Może to być na przykład spowodowane brakiem produktu w magazynie, nieoczekiwanymi ograniczeniami naszych zasobów, których nie mogliśmy racjonalnie zaplanować, zidentyfikowaniem błędu w cenie lub opisie produktu lub niemożnością dotrzymania określonego przez użytkownika terminu dostawy.
  • Numer zamówienia. Numer zamówienia zostanie przypisany do zamówienia i podany w momencie jego przyjęcia. Pomocne będzie podanie numeru zamówienia za każdym razem, gdy użytkownik skontaktuje się z nami w sprawie zamówienia.
  • Sprzedajemy tylko do Wielkiej Brytanii. Nasza strona internetowa służy wyłącznie do promocji naszych towarów w Wielkiej Brytanii. Niestety nie przyjmujemy zamówień z adresów spoza Wielkiej Brytanii.
4. nasze towary
  • Towary mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciach. Zdjęcia towarów na naszej stronie internetowej służą wyłącznie celom ilustracyjnym. Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dokładnie wyświetlić kolory, nie możemy zagwarantować, że kolory wyświetlane przez urządzenie dokładnie odzwierciedlają kolor towarów. Produkt może nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciach.
  • Opakowanie produktu może się różnić. Opakowanie produktu może różnić się od przedstawionego na zdjęciach na naszej stronie internetowej.
5. Prawa użytkownika do wprowadzania zmian
  • Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu, skontaktuj się z nami.
  • Poinformujemy Cię, czy zmiana jest możliwa. Jeśli będzie to możliwe, poinformujemy Cię o wszelkich zmianach ceny produktu, terminu dostawy lub innych zmianach, które będą konieczne w związku z wnioskowaną przez Ciebie zmianą i poprosimy Cię o potwierdzenie, czy chcesz dokonać zmiany.
  • Jeżeli wymagane są zmiany typu opisanego w punkcie 5.2, nie wprowadzimy ich, chyba że Klient potwierdzi, że chce kontynuować na podstawie odpowiednich zmian.
6.Nasze prawa do wprowadzania zmian
  • Drobne zmiany w towarach. Możemy zmienić produkt lub zamówienie:
   • odzwierciedlenie zmian w odpowiednich przepisach i wymaganiach regulacyjnych; oraz
   • w celu wprowadzenia drobnych zmian i ulepszeń technicznych. Zmiany te nie będą miały wpływu na korzystanie z produktu przez użytkownika.
7. Dostarczanie towarów
  • Koszty dostawy. Ceny towarów wyświetlane na naszej stronie internetowej nie obejmują kosztów dostawy. Nasze opcje dostawy i związane z nimi opłaty zostaną wyświetlone podczas procesu płatności przed złożeniem zamówienia.
  • Kiedy dostarczymy towary. Po przyjęciu zamówienia skontaktujemy się z użytkownikiem, podając szacowaną datę dostawy, która przypada w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia zamówienia. Wszystkie daty dostawy są przybliżone i nie mają zasadniczego znaczenia.
  • Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia będące poza naszą kontrolą. Jeśli dostawa towarów zostanie opóźniona w wyniku zdarzenia pozostającego poza naszą kontrolą, skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe, aby Cię o tym powiadomić i podejmiemy kroki w celu zminimalizowania skutków opóźnienia. Pod warunkiem, że to zrobimy, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane tym zdarzeniem, ale jeśli istnieje ryzyko znacznego opóźnienia, możesz skontaktować się z nami, aby zakończyć umowę i otrzymać zwrot pieniędzy za wszelkie towary, za które zapłaciłeś, ale których nie otrzymałeś. Zwroty będą przetwarzane z zastrzeżeniem i zgodnie z naszymi polityką zwrotów
  • W przypadku nieobecności pod adresem dostawy w momencie dostarczenia towarów. Jeśli nikt nie będzie dostępny pod adresem, aby odebrać dostawę, zostawimy notatkę informującą o tym, jak zmienić harmonogram dostawy lub odebrać towary z lokalnego magazynu.
  • W przypadku braku ponownej dostawy. Jeśli użytkownik nie odbierze towarów zgodnie z ustaleniami lub jeśli, po nieudanej dostawie do użytkownika, użytkownik nie umówi się ponownie na dostawę lub nie odbierze ich z magazynu dostawy i pomimo naszych uzasadnionych starań nie będziemy w stanie skontaktować się z użytkownikiem lub ponownie umówić się na dostawę lub odbiór, możemy rozwiązać umowę i zastosowanie będzie miał punkt 2.
  • Kiedy użytkownik staje się odpowiedzialny za towary. Odpowiedzialność za towary spoczywa na użytkowniku od momentu dostarczenia przez nas produktu na podany przez niego adres dostawy.
  • Kiedy użytkownik staje się właścicielem towarów. Użytkownik staje się właścicielem dostarczonych przez nas towarów po otrzymaniu przez nas rozliczonych środków zapłaty ceny za towary oraz wszelkich kosztów związanych z dostawą tych towarów (na przykład kosztów dostawy).
  • Powody, dla których możemy zawiesić dostawę towarów. Możemy być zmuszeni zawiesić dostawę towarów do:
   • rozwiązywanie problemów technicznych lub wprowadzanie drobnych zmian technicznych;
   • aktualizować produkt w celu uwzględnienia zmian w odpowiednich przepisach i wymaganiach regulacyjnych;
   • wprowadzania zmian w produkcie zgodnie z życzeniem użytkownika lub zgodnie z informacjami przekazanymi przez nas użytkownikowi (zob. klauzule 5 i 6).
   • Jeśli uznamy, że adres dostawy nie jest bezpieczny.
  • Twoje prawa w przypadku wstrzymania przez nas dostawy towarów.
   • Skontaktujemy się z Tobą z wyprzedzeniem, aby poinformować Cię, że zawieszamy dostawę produktu, chyba że problem jest pilny lub spowodowany nagłą sytuacją. Jeśli zawieszenie jest pilne lub wynika z nagłej konieczności, poinformujemy Cię o zawieszeniu dostawy odpowiednich towarów tak szybko, jak to będzie możliwe po zawieszeniu.
   • Użytkownik może skontaktować się z nami w celu zakończenia umowy dotyczącej produktu, jeśli zawiesimy jego dostawę na okres dłuższy niż 14 (czternaście) dni, a my zwrócimy wszelkie kwoty zapłacone z góry za produkt. Zwroty będą przetwarzane z zastrzeżeniem i zgodnie z naszymi Polityką zwrotów
8.Prawa użytkownika do rozwiązania umowy
  • Użytkownik zawsze może rozwiązać zawartą z nami umowę. Prawa przysługujące użytkownikowi po rozwiązaniu umowy będą zależeć od tego, co kupił, czy coś jest z tym nie tak, jak działamy, kiedy zdecyduje się rozwiązać umowę i czy jest klientem konsumenckim czy biznesowym:
   • Jeśli zakupiony produkt jest wadliwy lub błędnie opisany, możesz mieć prawo do rozwiązania umowy (lub do naprawy lub wymiany produktu), patrz klauzula 12, jeśli jesteś konsumentem i klauzula 13, jeśli jesteś firmą. Ponadto użytkownikowi mogą przysługiwać prawa wynikające z dobrowolnej gwarancji producenta, której udzielamy - więcej informacji można znaleźć w naszych warunkach dobrowolnej gwarancji producenta.
   • Jeśli chcesz rozwiązać umowę z powodu czegoś, co zrobiliśmy lub powiedzieliśmy Ci, że zamierzamy zrobić, zapoznaj się z klauzulą 2;
   • Jeśli jesteś konsumentem i właśnie zmieniłeś zdanie na temat produktu, zapoznaj się z klauzulą 3. Użytkownik może otrzymać zwrot pieniędzy, jeśli znajduje się w okresie odstąpienia od umowy, ale może to podlegać potrąceniom i może nie otrzymać zwrotu wszystkich uiszczonych opłat za dostawę - zwroty będą przetwarzane z zastrzeżeniem i zgodnie z naszą polityką zwrotów. Polityka zwrotów
   • We wszystkich innych przypadkach (jeśli nie ponosimy winy, a użytkownik nie jest konsumentem korzystającym z prawa do zmiany zdania) należy zapoznać się z punktem 8.6.
  • Zakończenie umowy z powodu czegoś, co zrobiliśmy lub zamierzamy zrobić. Jeśli użytkownik rozwiązuje umowę z powodów określonych w punktach od (8.2.1) do (8.2.5) poniżej, umowa zostanie natychmiast rozwiązana, a my zwrócimy użytkownikowi pełną kwotę zgodnie z naszą polityką zwrotów. polityką zwrotów za wszelkie produkty, które nie zostały dostarczone, a użytkownik może być uprawniony do odszkodowania. Powody są następujące:
   • poinformowanie przez nas o nadchodzącej zmianie produktu lub niniejszych warunków, na którą użytkownik nie wyraża zgody (patrz punkt 6);
   • poinformowaliśmy Cię o błędzie w cenie lub opisie zamówionego przez Ciebie produktu i nie chcesz kontynuować zamówienia;
   • istnieje ryzyko, że dostawa towarów może być znacznie opóźniona z powodu zdarzeń pozostających poza naszą kontrolą;
   • wstrzymaliśmy dostawę towarów z przyczyn technicznych lub powiadomiliśmy Państwa, że zamierzamy ją wstrzymać z przyczyn technicznych, w każdym przypadku na okres dłuższy niż 14 (czternaście) dni;
   • nie dostarczyliśmy towarów w ciągu 30 dni od dnia, w którym przyjęliśmy Twoje zamówienie; lub
   • masz prawo do rozwiązania umowy z powodu niewłaściwego postępowania z naszej strony.
  • Korzystanie z prawa do zmiany zdania w przypadku konsumentów (Consumer Contracts Regulations 2013). Jeśli jesteś konsumentem, w przypadku większości towarów zakupionych online masz prawo do zmiany zdania w ciągu 14 dni i otrzymania zwrotu pieniędzy. Zwroty będą przetwarzane z zastrzeżeniem i zgodnie z naszymi polityką zwrotów. Prawa te, zgodnie z przepisami dotyczącymi umów konsumenckich z 2013 r., zostały bardziej szczegółowo wyjaśnione w niniejszych warunkach.
  • Gwarancja zgodnie z przepisami dotyczącymi umów konsumenckich z 2013 r:
Prawo wynikające z przepisów dotyczących umów konsumenckich z 2013 r.
14-dniowy okres na zmianę zdania.
Konsument ponosi koszty zwrotu towaru.
Pamiętaj, że oferujemy politykę zwrotów w ciągu 28 dni od zakupu - zapoznaj się z naszą pełną polityką zwrotów. Polityka zwrotów aby uzyskać więcej informacji.
  • Ile czasu mają konsumenci na zmianę zdania? Jeśli jesteś konsumentem, który kupił towary, masz 14 dni od dnia, w którym Ty (lub wyznaczona przez Ciebie osoba) otrzymałeś towary, aby zmienić zdanie na temat towarów, chyba że Twoje zamówienie zostało podzielone na kilka dostaw w różnych dniach. W takim przypadku masz 14 dni od dnia, w którym Ty (lub osoba przez Ciebie wyznaczona) otrzymasz ostatnią dostawę w odniesieniu do danego zamówienia, aby zmienić zdanie na temat towarów.
  • Zakończenie umowy, gdy nie ponosimy winy, a użytkownik nie ma prawa do zmiany zdania. Nawet jeśli nie ponosimy winy, a użytkownik nie jest konsumentem, który ma prawo do zmiany zdania (zob. punkt 8.3), nadal może rozwiązać umowę przed jej zakończeniem, ale może być zmuszony do zapłacenia nam odszkodowania - poinformujemy go, jeśli tak się stanie i ile odszkodowania uznamy za należne. Umowa dotycząca towarów zostaje zakończona w momencie dostarczenia produktu. Jeśli chcesz zakończyć umowę przed jej zakończeniem, jeśli nie ponosimy za to winy i nie jesteś konsumentem, który zmienił zdanie, po prostu skontaktuj się z nami, aby nas o tym poinformować. Umowa zostanie natychmiast rozwiązana, a my zwrócimy wszelkie kwoty zapłacone przez użytkownika za niedostarczone towary. Zwroty będą przetwarzane z zastrzeżeniem i zgodnie z naszymi polityką zwrotów.
9.Jak rozwiązać umowę z nami (w tym jeśli jesteś konsumentem, który zmienił zdanie)?
  • Poinformuj nas, że chcesz zakończyć umowę 
   • Aby zakończyć umowę z nami, należy skontaktować się z nami, korzystając z jednej z metod określonych w punkcie 2.2 powyżej.
   • Jeśli jesteś konsumentem, możesz również powiadomić nas o chęci zakończenia umowy, drukując, wypełniając i wysyłając do nas wzór formularza odstąpienia od umowy (znajduje się on na końcu niniejszego regulaminu), ale nie musisz z niego korzystać.
  • Zwrot towarów po zakończeniu umowy
   • W przypadku rozwiązania umowy z jakiegokolwiek powodu po wysłaniu produktów lub ich otrzymaniu, należy je zwrócić do nas.
   • Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat procesu zwrotów, zapoznaj się z naszymi polityka zwrotów
10.Nasze prawa do rozwiązania umowy
  • Możemy rozwiązać umowę, jeśli użytkownik ją naruszy. Możemy rozwiązać umowę w dowolnym momencie, pisząc do użytkownika, jeśli:
   • klient nie dokona żadnej płatności w terminie i nadal nie dokona płatności w ciągu 5 (pięciu) dni od dnia, w którym przypomnimy mu o konieczności jej uiszczenia;
   • nie dostarczą nam Państwo w rozsądnym terminie informacji, które są niezbędne do dostarczenia towarów, np. adresu dostawy.
   • nie pozwolą nam Państwo w rozsądnym czasie dostarczyć towarów do Państwa lub odebrać ich od nas;
  • Użytkownik musi wypłacić nam odszkodowanie w przypadku zerwania umowy. Jeśli rozwiążemy umowę w sytuacjach określonych w punkcie 1, zwrócimy wszelkie pieniądze zapłacone z góry za towary, których nie dostarczyliśmy, ale możemy potrącić lub obciążyć użytkownika rozsądną rekompensatą za koszty netto, które poniesiemy w wyniku zerwania umowy przez użytkownika. Poinformujemy użytkownika, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce oraz o kwocie, którą uznamy za należną. Zwroty będą przetwarzane z zastrzeżeniem i zgodnie z naszą polityką zwrotów
  • Możemy wycofać produkt. Możemy napisać do użytkownika, aby poinformować go, że zamierzamy zaprzestać dostarczania produktu. Poinformujemy użytkownika tak szybko, jak to możliwe, przed zaprzestaniem dostarczania produktu i zwrócimy wszelkie kwoty zapłacone z góry za towary, które nie zostaną dostarczone. Zwroty będą przetwarzane z zastrzeżeniem i zgodnie z naszą polityką zwrotów
11. Jeśli wystąpi problem z produktem
  • Jak poinformować nas o problemach. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące produktu, skontaktuj się z nami, korzystając z jednej z metod określonych w punkcie 2.2 powyżej.
12. Prawa konsumenta w odniesieniu do wadliwych towarów
  • Jeśli jesteś konsumentem, mamy prawny obowiązek dostarczenia towarów zgodnych z niniejszą umową. Żaden z zapisów niniejszych warunków nie narusza Twoich praw.
  • Jeśli zakupiony produkt jest objęty dobrowolną gwarancją producenta gwarancja producenta udzielonej przez nas, nasza dobrowolna gwarancja producenta zapewnia odrębne dodatkowe prawa do praw, o których mowa w punkcie 12.1. Użytkownik może wybrać, czy chce dochodzić swoich praw ustawowych, praw wynikających z niniejszej umowy i/lub praw wynikających z gwarancji producenta.
  • Twój obowiązek zwrotu odrzuconych towarów.
   • Jeśli użytkownik chce skorzystać z przysługujących mu praw do odrzucenia towarów, musi zwrócić je do nas zgodnie z naszymi polityką zwrotów.
   • W przypadku zwrotu towarów w ciągu pierwszych 28 dni od daty zakupu dostarczamy opłaconą z góry etykietę zwrotną.
   • W celu uzyskania numeru referencyjnego "Returns Merchandise Authorisation" (RMA) należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Produktu. Można o to poprosić, dzwoniąc pod numer 02920866429, wysyłając faks na adres 02920864280 lub e-mail support@voyager-systems.co.uk.
   • Należy pamiętać, że odpowiedzialność za towary spoczywa na użytkowniku do momentu ich otrzymania przez nas na nasz adres zwrotny. Prosimy o kontakt z nami za pomocą jednej z metod określonych w punkcie 2 powyżej, aby poinformować nas o chęci odrzucenia towarów.
   • Prosimy o zapoznanie się z naszymi Polityka zwrotów
13. Prawa użytkownika w odniesieniu do wadliwych towarów, jeśli jest on przedsiębiorcą
  • Gwarantujemy, że w momencie dostawy dostarczone przez nas towary będą:
   • są zgodne we wszystkich istotnych aspektach z ich opisem i wszelkimi obowiązującymi specyfikacjami;
   • być wolne od istotnych wad projektowych, materiałowych i wykonawczych; oraz
   • być zadowalającej jakości (w rozumieniu Ustawy o sprzedaży towarów z 1979 roku (Sale of Goods Act 1979)).
  • Z zastrzeżeniem punktu 3, jeżeli:
   • powiadomisz nas na piśmie, że niektóre lub wszystkie towary nie są zgodne z gwarancją określoną w punkcie :1
    • w przypadku wady, która jest widoczna podczas normalnych oględzin, w ciągu siedmiu dni od dostarczenia odpowiedniego produktu do użytkownika; lub
    • w każdym innym przypadku - w ciągu trzydziestu dni od dostarczenia odpowiedniego produktu do Użytkownika
   • zapewniono nam odpowiednią możliwość zbadania tych towarów; oraz
   • użytkownik (jeśli zostanie o to poproszony przez nas) zwróci takie towary do naszego miejsca prowadzenia działalności (nasze Polityka zwrotów wyjaśnia, kto ponosi koszty wysyłki zwrotnej),
według naszego uznania, naprawimy lub wymienimy wadliwe towary lub zwrócimy pełną cenę wadliwych towarów. Zwroty będą przetwarzane z zastrzeżeniem i zgodnie z naszymi Polityką zwrotów
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za niezgodność towarów z gwarancją określoną w punkcie 1 w każdym z następujących przypadków:
  • Po zawiadomieniu zgodnie z punktem 2.1, Dystrybutor będzie dalej korzystał z takich towarów;
  • wada powstała z powodu nieprzestrzegania przez użytkownika naszych ustnych lub pisemnych instrukcji dotyczących przechowywania, uruchomienia, instalacji, użytkowania i konserwacji towarów lub (w przypadku ich braku) dobrych praktyk handlowych w tym zakresie;
  • usterka powstała w wyniku użycia niezatwierdzonych akcesoriów lub części;
  • odpowiednie towary zostały poddane jakimkolwiek zmianom lub naprawom przez Kontrahenta lub osobę trzecią, która nie jest jednym z naszych autoryzowanych warsztatów, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody;
  • wada powstała w wyniku zużycia, celowego uszkodzenia, niewłaściwego użycia i nadużycia, wypadku, zaniedbania przez użytkownika lub jakąkolwiek osobę trzecią, lub nietypowych warunków przechowywania lub pracy; lub
  • towary różnią się od wszelkich obowiązujących specyfikacji w wyniku zmian dokonanych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymogami ustawowymi lub regulacyjnymi.
 • W przypadku braku zawiadomienia o odmowie przyjęcia towaru zgodnie z punktem 2.1, uznaje się, że towar został przyjęty.
 • Z wyjątkiem postanowień niniejszego punktu 13 nie ponosimy wobec Klienta żadnej odpowiedzialności z tytułu niezgodności towarów z gwarancją określoną w punkcie 1.
 • Warunki wynikające z sekcji 13-15 Ustawy o sprzedaży towarów z 1979 roku są, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, wyłączone z niniejszych warunków.
 • Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich naprawionych lub zamienionych towarów dostarczonych przez nas.
 • Wszelkie odrzucone towary należy zwrócić zgodnie z naszymi Polityką zwrotów. Należy pamiętać, że towary pozostają na ryzyko użytkownika do momentu ich otrzymania przez nas na nasz adres zwrotu, chyba że są zwracane przy użyciu dostarczonej przez nas etykiety opłaconej z góry, w którym to przypadku towary będą na nasze ryzyko od momentu dostarczenia ich naszemu przewoźnikowi.
 • Jeśli zgodzimy się na zwrot ceny odrzuconych towarów, zwrot zostanie przetworzony zgodnie z naszymi Polityką zwrotów .
 • Wszelkie obowiązujące dobrowolne gwarancje producenta gwarancja producenta udzielona przez nas daje użytkownikowi odrębne dodatkowe prawa do gwarancji przewidzianej w punkcie 13.1.
14.Cena i płatność
  • Gdzie można znaleźć cenę produktu. Cena produktu (zawierająca podatek VAT w odniesieniu do sprzedaży konsumenckiej i nie zawierająca podatku VAT w przypadku sprzedaży biznesowej) będzie ceną wskazaną na stronach zamówienia podczas składania zamówienia. Dokładamy należytej staranności, aby upewnić się, że cena produktu podana użytkownikowi jest prawidłowa. W przypadku wykrycia błędu w cenie zamówionego produktu należy jednak zapoznać się z klauzulą 3.
  • Przeniesiemy zmiany w stawce podatku VAT. Jeśli stawka podatku VAT ulegnie zmianie między datą zamówienia a datą dostawy produktu, dostosujemy stawkę podatku VAT płaconą przez użytkownika, chyba że użytkownik zapłacił już za produkt w całości przed wejściem w życie zmiany stawki podatku VAT.
  • Co się stanie, jeśli źle wycenimy towar? Zawsze istnieje możliwość, że pomimo naszych najlepszych starań, niektóre ze sprzedawanych przez nas towarów mogą mieć nieprawidłową cenę. Zwykle sprawdzamy ceny przed przyjęciem zamówienia, tak aby w przypadku, gdy prawidłowa cena produktu w dniu zamówienia jest niższa niż cena podana przez nas w dniu zamówienia, pobieramy niższą kwotę. Jeśli prawidłowa cena produktu w dniu zamówienia jest wyższa niż cena podana użytkownikowi, przed przyjęciem zamówienia skontaktujemy się z użytkownikiem w celu uzyskania jego instrukcji. Jeśli przyjmiemy i zrealizujemy zamówienie użytkownika, w którym błąd cenowy jest oczywisty i nie do pomylenia oraz mógł zostać w uzasadniony sposób rozpoznany przez użytkownika jako błąd cenowy, możemy rozwiązać umowę, zwrócić użytkownikowi wszelkie zapłacone przez niego kwoty i zażądać zwrotu wszelkich dostarczonych mu towarów.
  • Kiedy należy zapłacić i jak należy zapłacić.
   • Akceptujemy płatności za pośrednictwem platformy PayPal na naszej stronie internetowej. Platforma ta umożliwia dokonywanie płatności za pomocą kart Visa, MasterCard, American Express lub Maestro.
   • Wszystkie płatności muszą być dokonywane za pośrednictwem platformy PayPal na naszej stronie internetowej. Nie przyjmujemy płatności przez telefon.
   • Płatność jest pobierana po złożeniu zamówienia.
  • Nasze prawo do kompensaty, jeśli jesteś klientem biznesowym.
   • Jeśli Klient jest klientem biznesowym, musi zapłacić wszystkie kwoty należne nam na mocy niniejszych warunków w całości, bez jakichkolwiek potrąceń, roszczeń wzajemnych, odliczeń lub wstrzymania płatności (z wyjątkiem odliczeń lub wstrzymania płatności podatków wymaganych przez prawo).
   • Jeśli jesteś klientem biznesowym, możemy w dowolnym czasie, bez powiadomienia, potrącić wszelkie zobowiązania wobec nas, niezależnie od tego, czy są to zobowiązania obecne czy przyszłe, umorzone czy nieumorzone, i niezależnie od tego, czy którekolwiek z tych zobowiązań wynika z niniejszej umowy. Skorzystanie z praw przysługujących nam na podstawie niniejszej klauzuli nie ogranicza ani nie wpływa na żadne inne prawa lub środki zaradcze dostępne na podstawie niniejszej umowy lub w inny sposób.
  • Możemy naliczyć odsetki za zwłokę. W przypadku niedokonania płatności w terminie możemy naliczyć odsetki od zaległej kwoty w wysokości 4% rocznie powyżej podstawowej stopy oprocentowania pożyczek National Westminster Bank PLC obowiązującej w danym czasie. Odsetki te będą naliczane codziennie od dnia wymagalności do dnia faktycznej zapłaty zaległej kwoty, przed lub po wydaniu wyroku. Użytkownik musi zapłacić nam odsetki wraz z każdą zaległą kwotą.
  • Co zrobić, jeśli uważasz, że faktura jest nieprawidłowa. Jeśli uważasz, że faktura jest nieprawidłowa, skontaktuj się z nami niezwłocznie, aby nas o tym poinformować. Użytkownik nie będzie musiał płacić żadnych odsetek do czasu rozstrzygnięcia sporu. Po rozstrzygnięciu sporu naliczymy odsetki od prawidłowo zafakturowanych kwot od pierwotnego terminu płatności.
15.nasza odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez użytkownika będącego konsumentem
  • Jesteśmy odpowiedzialni wobec użytkownika za przewidywalne straty i szkody spowodowane przez nas. W przypadku nieprzestrzegania przez nas niniejszych warunków, ponosimy odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez użytkownika, które są przewidywalnym skutkiem zerwania przez nas niniejszej umowy lub niezachowania przez nas należytej staranności i umiejętności, ale nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, których nie można przewidzieć. Stratę lub szkodę można przewidzieć, jeśli jest oczywiste, że do niej dojdzie lub jeśli w momencie zawierania umowy zarówno my, jak i użytkownik wiedzieliśmy, że może do niej dojść, na przykład, jeśli omówiono ją z nami podczas procesu sprzedaży.
  • Nie wyłączamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec użytkownika, jeśli byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, agentów lub podwykonawców; za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd; lub za naruszenie praw użytkownika w związku z towarami, jeśli użytkownik jest konsumentem.
  • Nie ponosimy odpowiedzialności za straty biznesowe. Jeśli użytkownik jest konsumentem, dostarczamy mu towary wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. W przypadku korzystania z towarów w celach komercyjnych, biznesowych lub odsprzedaży, nasza odpowiedzialność wobec użytkownika będzie ograniczona zgodnie z postanowieniami punktu 16.
16.Nasza odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez Klienta, jeżeli Klient jest przedsiębiorcą
  • Żadne z postanowień niniejszych warunków nie ogranicza ani nie wyłącza naszej odpowiedzialności za:
   • śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, agentów lub podwykonawców (w zależności od przypadku);
   • oszustwo lub podanie fałszywych informacji;
   • naruszenie warunków dorozumianych zawartych w sekcji 12 Ustawy o sprzedaży towarów z 1979 roku (Sale of Goods Act 1979);
   • wszelkie sprawy, w odniesieniu do których wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności byłoby dla nas niezgodne z prawem
  • Z wyjątkiem zakresu wyraźnie określonego w punkcie 13.1, wyłącza się wszystkie warunki dorozumiane z punktów od 13 do 15 Ustawy o sprzedaży towarów z 1979 roku (Sale of Goods Act 1979).
  • Z zastrzeżeniem pkt 1:
   • nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika, czy to z tytułu umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych lub w inny sposób, za jakąkolwiek utratę zysku lub jakąkolwiek stratę pośrednią lub wtórną wynikającą z lub związaną z jakąkolwiek umową między nami; oraz
   • nasza całkowita odpowiedzialność wobec użytkownika za wszelkie inne straty powstałe na mocy lub w związku z odpowiednią umową między nami, niezależnie od tego, czy wynika ona z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego czy z innych przyczyn, jest ograniczona do kwoty nieprzekraczającej ceny zapłaconej przez użytkownika za towary na mocy odpowiedniej umowy.
17. Klarna
We współpracy z Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja, oferujemy następujące opcje płatności. Płatności należy dokonać na rzecz Klarna:
  • Zapłać za 3
Więcej informacji i warunki użytkowania Klarna można znaleźć tutaj. Ogólne informacje na temat Klarna można znaleźć tutaj. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z informacjami zawartymi w oświadczeniu o ochronie prywatności firmy Klarna. Oświadczenie.
 
18. W jaki sposób możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika
  • W jaki sposób będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika. Będziemy wykorzystywać dane osobowe przekazane nam przez użytkownika:
  • Aby dostarczyć towary do użytkownika;
  • w celu realizacji płatności za towary; oraz
  • Zgodnie z naszymi polityka prywatności.
19. Inne ważne terminy
  • Możemy przenieść niniejszą Umowę na inną osobę. Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych warunków na inną osobę lub organizację. W takim przypadku zawsze poinformujemy Cię na piśmie, a jeśli jesteś konsumentem, zapewnimy, że przeniesienie nie będzie miało wpływu na Twoje prawa wynikające z umowy.
  • Aby przenieść swoje prawa na inną osobę, potrzebna jest nasza zgoda. Przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z niniejszych warunków na inną osobę jest możliwe wyłącznie za naszą pisemną zgodą. Klient może jednak przenieść wszelkie obowiązujące dobrowolne gwarancje udzielone przez nas bez naszej pisemnej zgody i bez ograniczeń.
  • Nikt inny nie ma żadnych praw wynikających z niniejszej umowy. Niniejsza umowa została zawarta pomiędzy użytkownikiem a nami. Żadna inna osoba nie ma prawa do egzekwowania któregokolwiek z jej warunków
  • Jeśli sąd uzna część niniejszej umowy za niezgodną z prawem, pozostała część pozostanie w mocy. Każdy z paragrafów niniejszych warunków działa oddzielnie. Jeśli jakikolwiek sąd lub odpowiedni organ zdecyduje, że którykolwiek z nich jest niezgodny z prawem, pozostałe paragrafy pozostaną w pełnej mocy.
  • Nawet jeśli zwlekamy z egzekwowaniem postanowień niniejszej umowy, nadal możemy egzekwować jej postanowienia w późniejszym terminie. Jeśli nie zażądamy od użytkownika natychmiastowego wykonania czynności, do których jest on zobowiązany na mocy niniejszych warunków, lub jeśli opóźnimy podjęcie kroków przeciwko użytkownikowi w związku z naruszeniem przez niego niniejszej umowy, nie będzie to oznaczać, że użytkownik nie będzie musiał wykonać tych czynności, ani nie uniemożliwi nam podjęcia kroków przeciwko użytkownikowi w późniejszym terminie. Na przykład, jeśli użytkownik nie dokona płatności, a my nie będziemy go ścigać, ale nadal będziemy dostarczać towary, nadal możemy wymagać od niego dokonania płatności w późniejszym terminie.
  • Jakie przepisy prawa mają zastosowanie do niniejszej umowy i gdzie użytkownik może wszcząć postępowanie sądowe, jeśli jest konsumentem. Niniejsze warunki podlegają prawu angielskiemu, a użytkownik może wszcząć postępowanie sądowe w odniesieniu do towarów w sądach angielskich. Jeśli użytkownik mieszka w Szkocji, może wszcząć postępowanie sądowe w odniesieniu do towarów w sądzie szkockim lub angielskim. Jeśli użytkownik mieszka w Irlandii Północnej, może wszcząć postępowanie sądowe w odniesieniu do towarów w sądzie północnoirlandzkim lub angielskim.
  • Alternatywne metody rozstrzygania sporów dla konsumentów. Zgodnie z przepisami UE jesteśmy zobowiązani do zapewnienia konsumentom łącza elektronicznego do platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR). Skargę można złożyć za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów, którą można znaleźć pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/ main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
  • Jakie prawa mają zastosowanie do tej umowy i gdzie możesz wszcząć postępowanie sądowe, jeśli jesteś firmą. Jeśli jesteś firmą, wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub w związku z umową między nami, jej przedmiotem lub powstaniem (w tym pozaumowne spory lub roszczenia) będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii, a sądy Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich takich sporów lub roszczeń.

 

Wzór formularza rezygnacji

(Wypełnij i zwróć ten formularz tylko wtedy, gdy chcesz odstąpić od umowy)

Do [Nextbase, Floor 6, 230 Blackfriars Road, London, SE1 8NW]

Ja/My [*] niniejszym informuję/informujemy, że ja/My [*] odstępuję/odstępujemy od mojej/naszej [*] umowy sprzedaży następujących towarów,

Zamówiono w dniu [*]/otrzymano w dniu [*],

Imię i nazwisko konsumenta (konsumentów),

Adres konsumenta(-ów),

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku zgłoszenia tego formularza w formie papierowej),

Data

[*] Niepotrzebne skreślić

© Crown copyright 2013.

Warunki sprzedaży : aktualizacja 22.10.19